Solutions

Vårt mål är att sätta verksamhetens användare i centrum. Vid utveckling av affärslösningar fokuserar vi både på att förenkla administration och förbättra upplevelsen för slutanvändaren. En affärslösning är först framgångsrik när den är välfungerande i alla led.

Unit4 ERP

Tellit är en officiell partner till Unit4 och återförsäljare av Unit4 ERP.

ProjektInfo

Med Tellit ProjektInfo kan vi skräddarsy din verksamhets behov och önskemål inom rapportering. Vi löser rapportering på alla niåver, från Koncern, affärsområde, företag, avdelning ned till småprojekt. ProjektInfo kan antingen levereras som en del av Tellit BI eller som en fristående modul. ProjektInfo är integrerat med Unit4 ERP och du som användare upplever att du arbetar i ett och samma system.

BI & Dashboard

Med Tellit BI kan vi koppla samman dina mjukvarutjänster, appar och försystem till ett interaktivt dashboard. Vi kan hämta din data från andra system, datakällor eller datalager och visuellt presentera det så som du önskar. Tellit BI har utvecklats med utgångspunkten att en verksamhet har olika roller och varje anvädare är unik – du kommer att uppleva att ditt dashboard är utvecklat enbart för dina behov!

Tellit Fakturahantering & SMART-kontering

Med vår Fakturahantering och SMART-kontering förenklar vi vardagen för din verksamhet. Baserat på tidigare bokföring föreslås en automatiskt prekontering på nya inkommande fakturor. Vi hämtar konto och övrig information som ska registreras enligt konteringsregeln. Allt sker automatiskt! Med Tellit Fakturahantering förenklar vi din vardag och minskar risken för fel.

Tellit Faktureringsmodul

Med vår Faktureringsmodul slipper du tänka på alla formulär, e-poster osv som ska skickas iväg som underlag innan fakturering. Detta förarbete kommer att ersättas med Tellits Faktureringsmodul där användarna själva kan registrera underlaget som ska faktureras. Din Ekonomi/redovisningsenhet går från att själva registera alla fakturor till att enbart kontrollera det underlag som har upprättats av användaren.

Entreprenörsfakturering

Faktureringsmodulen innehåller även lösningar för entreprenörsfakturering som automatiskt beräknar innestående belopp. Vid fakturering kommer innestående belopp automatiskt med på själva fakturan och beloppet bokförs också korrekt i räkenskaperna. Oavsett om din verksamhet bokför det innestående beloppet som en intäkt eller i balansen så har vi en lösning som fungerar för dina rutiner. Spara tid och få en bättre överblick med Tellit Faktureringsmodul!