Tjänster

Som partner till Unit4 och återförsäljare av Unit4 ERP kan vi bistå alla verksamheter som använder denna programvara.
Det kan vara allt från traditionellt konsultbistånd till mer tekniska uppgifter som uppgradering, uppdateringar och patchning. Vi kan genomföra en ”hälsokontroll” av er ERP-installation, vi kan se över era interna rutiner för att se om om din verksamhet använder programvaran på ett effektivt sätt.

Rapportering

Sedan etableringen av Tellit år 2007 har vi arbetat med utvecklingen av ProjektInfo.
ProjektInfo är en rapporteringsplattform som vi skräddarsyr för din verksamhet. ProjektInfo utvecklas kontinuerligt och hela tiden kommer nya lösningar som marknaden efterfrågar.

Digitalisering

Som leverantör vill vi förenkla våra kunders vardag. Detta gör vi genom innovation och digitala lösningar som effektiviseras och automatiserar interna processer. Tid och resurser frigörs som kan läggas på kärnverksamheten eller interna kontroller.

Implementering

Från A till Ö – Tellit tar ansvar för processen. Vi har konverterat ett flertal företag från andra ekonomisystem till Unit4 ERP. Vi genomför hela projektet – vi sätter upp affärssystemet med tillhörande lösningar, konverterar all information från andra system, genomför utbildningar och bistår vid driftsstart. Vi genomför processen med hög kvalitet på ett effektivt sätt.

Support & konsultbistånd

Har din verksamhet frågor kring användningen av systemet? Eller önskar ni en genomgång av installationen? Genom vår supportportal stöttar vi ett stort antal verksamheter. Tellit hjälper dig!

Utveckling

Som ERP-leverantör är vi måna om att förenkla vardagen för din verksamhet. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla nya lösningar samtidigt som vi förbättrar och förnyar våra befintliga lösningar. Oavsett om din verksamhet har önskemål om nyutveckling eller anpassning i existerande system, så tittar vi mer än gärna på detta tillsammans. Möjligen kan vi göra detta genom ett Joint Venture.

Uppgradering

Uppgraderingar, uppdateringar och patchar är något som regelbundet måste vårdas och hanteras i en ERP-installation. Detta då det kommer nya regler och riktlinjer från det offentliga, men även utifrån mjukvaruutveckling och programuppdateringar. Om ditt företag behöver hjälp med detta så hör av dig.

Integrationer

Din verskamhet använder troligen försystem/applikationer för tidredovisning, kalkylering, fakturering, HMS, mm. Data från andra system eller applikationer kan integreras med Tellits lösningar oavsett om det är direkt till ERP-systemet, BI & Dashboard eller ProjektInfo. Vi har idag ett antal färdigutvecklade integrationer som ditt företag kan få användning av.

Fusion/Fission

De senaste åren har byggbranschen präglats av täta konsolideringar där större aktörer köper mindre aktörer eller där aktörer går samman. Tellit har en gedigen erfarenhet och expertis om hur en sådan process ska genomföras. Fråga oss gärna om råd innan du ska genomföra denna process.

Joint venture

Har din verksamhet ett utvecklingsönskemål eller kanske förslag på hur system kan ändras? Kontakta oss för en närmare pratstund. Vi samarbetar gärna tillsammans med våra kunder för att ta fram de bästa lösningarna och för generella lösningar ingår vi ett ekonomiskt samarbete för att dela på utvecklingskostnaderna.