Solutions

Tellit Solutions sin målsetning er å sette brukerne i din organisasjon i sentrum. Når vi utvikler forretningsløsninger setter vi både administrasjon og sluttbrukeren i fokus. En forretningsløsning er først vellykket når den er velfungerende i alle ledd.

Du er her:Hjem/Solutions

Unit4 ERP

Tellit er offisiell partner til Unit4 og forhandler av Unit4 ERP.

Prosjektinfo

Med Tellit Prosjektinfo kan vi skreddersy din bedrifts ønsker for rapportering. Alt fra virksomhetsområdet, kostnadssted, selskap, avdeling, prosjekt og småprosjekt. Prosjektinfo leveres som en løsning inn i Tellit BI eller som frittstående modul. Prosjektinfo er fullintegrert med Unit4 ERP, og du som bruker opplever at du jobber i en og samme installasjon.

BI & Dashboard

Med Tellit BI kan vi slå sammen dine programvaretjenester, apper og koblinger i et interaktivt dashboard. Vi kan hente dataene dine fra andre systemer, datakilder eller datalagre, og visuelt fremstille de på den måten dere ønsker. Tellit BI utvikles for unike brukere eller roller i systemet, slik at ditt dashboard er utviklet kun for deg.

Tellit fakturamottak & SMART kontering

Med Tellit sitt fakturamottak og smartkontering forenkler vi hverdagen til din virksomhet. Basert på tidligere bokføringer foreslås automatisk konteringen på nye inngående fakturaer. Vi henter konto og eventuell annen informasjon som skal bokføres på konteringsstrengen. Dette skjer automatisk. Med Tellit fakturamottak forenkler vi din hverdag og reduserer feilføringer.

Tellit Faktureringsmodul

Med vår Faktureringsmodul endrer vi alt av konseptskjemaer og e-poster. Dette blir erstattet med Tellit sin faktureringsmodul, der brukere selv kan registrere grunnlaget som skal faktureres. Økonomi/Regnskap går fra å være et organ som registrerer manuelt til å kontrollere det som er blitt registrert.

Entreprenørfaktuering

Faktureringsmodulen inneholder også løsninger for entreprenørfaktuering, som automatisk beregner innestående (NS kontrakter). Dette blir automatisk fremvist riktig på selve fakturaen, og bokført riktig i regnskapet. Spørsmålet er om din virksomhet inntektsfører, eller balansefører innestående. Uansett – vi har løsningene. Spar tid og få bedre oversikt med Tellit Faktureringsmodul.