Våre løsninger

Tellit Solutions har utviklet og levert løsninger til entreprenørbransjen siden 2007.
Vår bransjeløsning Tellit Business Central er utviklet for i og samarbeid med entreprenørbransjen i Norden.

Tellit Solutions sin målsetning er å sette brukerne i din organisasjon i sentrum. Når vi utvikler forretningsløsninger setter vi både administrasjon og sluttbrukeren i fokus. En forretningsløsning er først vellykket når den er velfungerende i alle ledd.

ERP

Tellit Solutions er en uavhengig leverandør av ERP-systemer, med hovedfokus på entreprenør-, bygg og anlegg- og kraftbransjen.
Vi er blant annet partner til Unit4, Xledger og Microsoft og forhandler av:

  • Unit4 ERP
  • Xledger ERP
  • Microsoft Dynamics 365

Prosjektinfo

Med Tellit Prosjektinfo kan vi skreddersy din bedrifts ønsker for rapportering. Alt fra virksomhetsområdet, kostnadssted, selskap, avdeling, prosjekt og småprosjekt. Prosjektinfo leveres som en løsning inn i Tellit BI eller som frittstående modul. Prosjektinfo er fullintegrert med Unit4 ERP, og du som bruker opplever at du jobber i en og samme installasjon.

BI & Dashboard

Med Tellit BI kan vi slå sammen dine programvaretjenester, apper og koblinger i et interaktivt dashboard. Vi kan hente dataene dine fra andre systemer, datakilder eller datalagre, og visuelt fremstille de på den måten dere ønsker. Tellit BI utvikles for unike brukere eller roller i systemet, slik at ditt dashboard er utviklet kun for deg.

Tellit fakturamottak & SMART kontering

Med Tellit sitt fakturamottak og smartkontering forenkler vi hverdagen til din virksomhet. Basert på tidligere bokføringer foreslås automatisk konteringen på nye inngående fakturaer. Vi henter konto og eventuell annen informasjon som skal bokføres på konteringsstrengen. Dette skjer automatisk. Med Tellit fakturamottak forenkler vi din hverdag og reduserer feilføringer.

Tellit Faktureringsmodul

Med vår Faktureringsmodul endrer vi alt av konseptskjemaer og e-poster. Dette blir erstattet med Tellit sin faktureringsmodul, der brukere selv kan registrere grunnlaget som skal faktureres. Økonomi/Regnskap går fra å være et organ som registrerer manuelt til å kontrollere det som er blitt registrert.

Entreprenørfakturering

Faktureringsmodulen inneholder også løsninger for entreprenørfakturering, som automatisk beregner innestående (NS kontrakter). Dette blir automatisk fremvist riktig på selve fakturaen, og bokført riktig i regnskapet. Spørsmålet er om din virksomhet inntektsfører, eller balansefører innestående. Uansett – vi har løsningene. Spar tid og få bedre oversikt med Tellit Faktureringsmodul.

Integrasjoner

Tellit Solutions har utviklet en rekke standardintegrasjoner mellom Unit4 ERP og diverse best-of-breed systemer.
Eksempler på integrasjoner er mot diverese kalkulasjonssystemer, systemer for timeregistrering, aksesspunkt/fakturadistribusjon, systemer for kredittvurdering, banker og lignende.

I tillegg til å kunne tilby en rekke standardintegrasjoner, så tar vi et ende-til-ende ansvar for integrasjonene for våre SolaaS-kunder. Dette betyr at vi overvåker dine integrasjoner og fanger opp eventuelle feilsituasjoner.

Du finner en oversikt over våre standardintegrasjoner HER.

Dersom du benytter et system som vi ikke har en standardintegrasjon mot i dag, ta kontakt med oss, slik at vi kan vurdere å utvikle en ny integrasjon som dekker ditt behov.