Tjenester

Vi har lang erfaring med å implementere ERP for bygg- og anlegg og entreprenørbransjen og kan bistå din virksomhet med rådgivning og valg av ERP-plattform.
Vi kan også tilby tjenester som support, teknisk og funksjonell konsulentbistand i tillegg til våre verdiøkende tjenester for å effektivisere og digitalisere tidkrevende arbeidsprosesser.

Rapportering

Tellit har siden 2007 jobbet med utvikling av Prosjektinfo. Prosjektinfo er en rapporteringsplattform som vi kan skreddersy for din virksomhet. Prosjektinfo er kontinuerlig i utvikling, og vi utvikler løsninger som er etterspurt i markedet.

Digitalisering

Vi som leverandør ønsker å forenkle våre kunders arbeidshverdag. Gjennom nytenkning og digitale fortrinn effektiviseres og automatiseres interne prosesser. Tid og ressurser frigis til bruk i kjernevirksomheten eller intern kontroll.

Implementering

Fra A till Å – Tellit Solutions tar ansvaret. Tellit Solutions har implementert nytt ERP-system for en rekke virksomheter. Vi gjennomfører hele prosessen fra A til Å. Vi setter opp ERP systemet med tilhørende bransjeløsninger, konverterer all informasjon, gjennomfører opplæring, og driftssetter din virksomhet på ny løsning. Vi gjennomfører prosessen med høy kvalitet på en effektiv måte.

Support & bistand

Gjennom vår supportportal server vi en rekke selskaper i dag. Har din virksomhet spørsmål knyttet til bruken av systemet? Eventuelt har dere ønske om en gjennomgang av deres installasjon? Ta kontakt for en systemsjekk.

Utvikling

Som en ERP leverandør er vi kontinuerlig opptatt av å forenkle hverdagen til din organisasjon. Med det jobber vi kontinuerlig med utvikling av nye løsninger, og videreutvikling av eksisterende løsninger. Har din bedrift et utviklingsønske eller et tilpasningsønske ser vi mer enn gjerne på dette sammen. Mulig vi kan gjøre dette gjennom en Joint Venture.

Oppgradering

Oppgraderinger, oppdateringer eller patchinger er noe som jevnlig må gjennomføres i en ERP-installasjon. Dette basert på nye regler og retningslinjer fra det offentlige, men på grunn av utvikling og oppdateringer av programvare. Behøver din virksomhet bistand til dette så ta kontakt.

Integrasjoner

Din virksomhet benytter muligens applikasjoner for timefangst, timeføring, kalkulasjon, fakturering, hms, etc. Data fra øvrige applikasjoner eller systemer kan integreres inn i Tellit sine løsninger. Enten om det er direkte til ERP systemet, BI & Dashboard eller Prosjektinfo. Vi har i dag en rekke ferdigutviklede integrasjoner som din virksomhet kan få glede av.

Fusjon/Fisjon

Entreprenørbransjen har de senere år vært preget av hyppige konsolideringer. Enten om det er store aktører som kjøper mindre aktører, eller at aktører slår seg sammen. Tellit har opparbeidet seg solid erfaring og kompetanse på hvordan en slik prosess skal gjennomføres. Spør oss gjerne om råd før du skal gjennomføre denne prosessen.

Joint venture

Har din organisasjon et utviklingsønske, eventuelt et ønske om endring av systemet? Ta kontakt med oss for en nærmere prat. Vi er interessert i et samarbeid om å lage de beste løsningene, og vi kan være interessert i et økonomisk samarbeid rundt dette.