Tellit Solutions lanserer kredittsjekk av leverandører integrert i Unit4 ERP via Creditsafe.
Det er alltid viktig å kontrollere hvilke bedrifter du gjør forretninger med, enten du gjør forretninger i Norge eller utlandet. Hva skjer om en av dine største og viktigste leverandører går konkurs?

Vær føre var og gjør kredittsjekk før du velger leverandører til ditt nye prosjekt.

Tellit Solutions er eneste Unit4 partner i Skandinavia som tilbyr standard integrasjon med Creditsafe, verdens største tilbyder av kredittopplysninger.
Løsningen støtter automatisk kredittsjekk ved opprettelse av nye leverandører, og man kan enkelt bestille oppdatert kredittsjekk av eksisterende leverandører direkte fra Leverandørregisteret i Unit4 ERP.
I tillegg får man automatiske varsler via epost eller Unit4 sin digitale assistent Wanda dersom kredittscore er under en definert minimumsverdi.

Du kan også lese mer om løsningen på Creditsafe sine sider her.
Ta kontakt med oss i Tellit Solutions om du ønsker en demonstrasjon av løsningen.