Partnere

Som din leverandør av forretningssystemer jobber vi kontinuerlig med å etablere de mest effektive forretningsprosessene for din organisasjon. Med det har vi dannet partnerskap til noen utvalgte leverandører, og sammen med disse leverer vi unike forretningsløsninger.

Våre partnere

Tellit er offisiell partner til Xledger og forhandler av Xledger ERP.
Xledger ERP topp moderne Born in the cloud ERP-plattform.

Fremtidens system levert i dag.
Ett system. Alltid oppdatert. Kontinuerlig forbedring.

Tellit er offisiell partner til Unit4 og forhandler av Unit4 ERP.
Med Unit4s ERP kan du tilpasse og optimalisere måten dine medarbeidere jobber på, for å hjelpe med å håndtere kompleksitet og fokusere på de tingene som betyr noe.

LOGIQ leverer løsninger for elektronisk fakturamottak og distribusjon, og er en nær samarbeidspartner av oss Tellit Solutions. Sammen med Logiq leverer vi blandt annet Multikanalløsninger for utgående elektronisk fakturering og DokumentKontroll som hjelper det å få riktig fakturareferanse på alle dine inngående EHF fakturaer. Våre kunder opplever store effektiviseringsgevinster ved å ta i bruk løsninger utviklet i samarbeid med Tellit Solutions og LOGIQ.

Semine leverer AI-basert programvare som automatiserer prosesseringen av inngående fakturaer, kutter kostnader, styrker datakvaliteten og fremmer smartere valg. Gjennom vårt partnerskap tilfører vi våre kunder merverdi gjennom direkteintegrasjon mellom Semine og Tellit Business Central og sikrer at prosjektledere  til enhver tid har full oversikt over prosjektøkonomien.

Iver er vår samarbeidspartner når det gjelder vår leveranse av vår skytjenester i Tellit Cloud. I samarbeid med Iver har vi skapt et unikt driftssenter i Microsoft Azure.

ECIT bistår våre kunder med effektivisering og digitalisering av fakturaer som håndteres via e-post eller papir. Papir og E-post blir skannet og tolket ved bruk av maskinlæring, og videre konvertert til EHF. Med ECIT som samarbeidspartner og med Tellit Fakturamottak og SmartKontering håndterer vi inngående faktura på en veldig effektiv måte.

Creditsafe er vår samarbeidspartner når det gjelder løsninger for kredittsjekk og overvåkingstjenester. Via vårt samarbeid med Creditsafe kan vi hente foretaks- og kredittopplysninger fra 400 millioner virksomheter i over 200 land.