Om oss

Tellit Solutions har utviklet og levert løsninger til entreprenørbransjen siden 2007.
Vår bransjeløsning Tellit Business Central er utviklet for i og samarbeid med entreprenørbransjen i Norden.
Vi er partner til Unit4 og Xledger og forhandler av deres ERP-løsninger.

Vi er en uavhengig leverandør av forretningssystemer og spesialiserer oss på å levere vår bransjeløsning Tellit Business Central som integrerer seg mot «best of breed» systemer som er forretningskritiske for entreprenør-, bygg og anlegg- og kraftbransjen.

Vi jobber kontinuerlig med å forenkle, digitalisere og automatisere forretningsprosesser. Dette for at din bedrift skal frigjøre tid og ressurser gjennom å optimalisere deres arbeidsprosesser

Vår historie

Tellit Solutions AS ble etablert i 2007 under navnet Tellit Consulting AS.
Den gang var hovedfokuset å levere webbaserte rapporteringsløsninger for primært entreprenørbransjen i Norden.
Rapporteringsløsningene ble godt tatt imot i markedet, og dette ble grunnlaget for videre satsning.
I 2015 ble Tellit offisiell partner til Unit4 og forhandler av Unit4 ERP. Siden oppstart har vi kontinuerlig jobbet med å utvikle egne løsninger med fokus på organisasjonen som helhet. Vi har gått fra å være et rent konsulentselskap til å bli en softwareleverandør, og med det endret vi navn til Tellit Solutions i 2022.

I 2022 satt vi oss som mål å bli en uavhengig leverandør av bransjeløsninger for entreprenør, bygg og anlegg, service og kraftbransjen.
Vår populære løsning Prosjektinfo fornyes og utvikles på en helt ny teknologiplattform slik at den kan leveres som en skybasert bransjeløsning uavhengig av kundens ERP-system. Resultatet av dette utviklingsarbeidet er Tellit Business Central som lanseres i 1.kvartal 2024.

I 2023 inngikk vi partnerskap med XLedger for å kunne levere et ERP-system som er «born in the cloud» i kombinasjon med våre bransjeløsninger for å nå et større marked.

Tellit Solutions er kåret til Gasellebedrift av Dagens Næringsliv totalt 5 ganger, og hvert år de siste tre årene. Tellit Solutions er et selskap i vekst.

Teamet

Vi har et ungt og dynamisk team med fokus på nytenkning. Vårt mål er å frigjøre tid og ressurser for våre kunder gjennom digitale fortrinn.

Vårt team består av prosjektledere, forretningsutviklere, løsningsarkitekter, webutviklere, integrasjonsutviklere, tekniske konsulenter og funksjonelle konsulenter. Vår fagkompetanse er unik og vi ivaretar alle roller for at du som samarbeidspartner skal kunne dra nytte av oss som leverandør.