Tellit Cloud

«Software as a Service (SaaS)», eller på norsk «programvare som en tjeneste» gir din virksomhet mulighet til å samle alt hos oss som leverandør. Med vår løsning Tellit Cloud sørger vi for å levere en komplett programvareløsning fra oss som skytjenesteleverandør. Tellit Cloud er basert på Microsoft Azure.
Du leier for bruken, og vi er ansvarlig for alt av underliggende infrastruktur, mellomvare, programvare og programdata i vår skyløsning.

Ønsker du å vite mer om din organisasjons muligheter ta kontakt for en gjennomgang av dette.

Skalerbar

Vår Cloud løsning er skalerbar, og din virksomhet betaler kun for det dere bruker. Med det kan din virksomhet automatisk skalere opp og ned i henhold til bruksnivået.

Applikasjoner

Brukere i din organisasjon kan kjøre applikasjonen knyttet til ERP systemet uten at det er nødvendig å laste ned og installere programvare. Applikasjonen ligger enkelt tilgjengelig for alle brukere.

Tilgang til data – uavhengig av lokasjon

Uansett hvor du befinner deg vil du få tilgang til dine applikasjoner og din data. Forutsatt at du har internettilgang.

Single Sign-On (SSO)

Vår Cloud har støtte får SSO, hvilket gir både økt sikkerhet og brukertilfredshet.

Microsoft Azure

Vår Cloud er basert på et Microsoft Azure miljø.

Office 365 og øvrig programvare

Vår skyløsning er satt opp for at vi kan drifte Office 365 og annen programvare for din virksomhet. For noen organisasjoner er vi total IT Leverandør gjennom samarbeidet med Iver.