Bransjer

Som leverandør av forretningssystemer mener vi bransjekunnskap blir mer og mer viktig. Fagkunnskap innen gitte bransjer står sentralt for både leveranse og utvikling av forretningsløsninger. Vi har ferdig utviklende og velutprøvde forretningsløsninger for utvalgte bransjer, men vårt hovedfokus er entreprenør-, bygg og anleggs-, service og kraft-bransjen.

Eksempelvis så er vår bransjeløsning Tellit Business Central utviklet for i og samarbeid med entreprenørbransjen i Norden siden 2007.

Entreprenør

Utgangspunktet for utvikling av Prosjektinfo startet i samarbeid med en entreprenør i 2007. Dette var et Joint Venture prosjekt som etter hvert ble utgangspunktet for dagens Prosjektinfo. Fra 2007 til i dag har en rekke entreprenører fått øyene opp for våre løsninger, og vi har etter hvert etablert en bransjestandard for entreprenørbransjen. Dette innebærer alt fra oppsett av ERP, rapportering, oppfølging av kalkyle, sluttprognose, aktuell sluttprognose etc. til ferdigstillelse av prosjektet.

Bygg & anlegg

Bygg og anleggsbransjen er ikke veldig ulik entreprenørbransjen. Det er riktignok noen viktige faktorer som skiller seg ut. Oversikt over maskiner/utstyr, timefangst og maskintimer er essensielt.

Service

Med servicebransjen tenker vi på virksomheter innen overnevnte områder, men som driver i mindre skala. Prosjektene har muligens kortere tidshorisont, men våre løsningen gjør at du kan følge opp hvert enkelt oppdrag, uansett hvor stort eller lite det er.

Installasjon

Installasjonsbransjen er på mage måter ganske lik servicebransjen. Timefangst står sentralt også her, men også viktigheten av en god struktur på både artikler/varer og priser på dette. Både timer og artikler skal enkelt kunne bokføres og faktureres. Viktigheten av å fakturere når jobb er utført står sentralt. I tillegg har vi gode rapporteringsløsninger for dette i Prosjektinfo.

Kraft

Innen kraftbransjen samarbeider vi også med flere aktører. Viktigheten av å ha god kontroll på alt fra entreprenørvirksomhet til oppfølging/service står sentralt. Tellit sine løsninger i Prosjektinfo ivaretar behovet for kraftselskaper/kraftentrepenører.

Eiendom

Gjennom tidene har eiendom og entreprenør hatt nært samarbeid. Et entreprenørselskap er ofte i en organisasjon med ett eller flere eiendomsselskap. Det var grunnlaget for at vi bygde opp en Byggherremodul. Denne modulen håndterer Byggherrebudsjett, og oppfølging av dette under prosjektets levetid. Tidligere ble dette registrert og fulgt opp manuelt. Vi har flyttet dette over til vår webbaserte plattform og i stor grad automatisert prosessen. Alt av føringer på prosjektet kommer automatisk frem i vår byggherremodul.

Offentlig sektor

Innen offentlig sektor er det mange som benytter Unit4 ERP. Her bistår vi flere innen support/bistand på Unit4. Videre har vi bygd opp en rapporteringsplattform for en stor instans der vi har over 20.000 brukere på løsningen.

Ideelle organisasjoner

For ideelle organisasjoner har det vært viktig å kunne følge opp bistandsprosjekter uavhengig av hvor de måtte være i verden. Vi har egne løsninger for ideelle organisasjoner for å ivareta deres spesielle behov for dette.