I dag introduserer vi Tellit Toolkit, tilgjengelig via Tellit Solutions siden på GitHub; Tellit Toolkit

Tellit Solutions skal være markedsledende på Unit4 People Platform teknologi og Extension Kit. I den senere tid har vi jobbet hardt med å utvikle Extension Kit Apps som er kompatible med både ERPx og ERP7.

Vi etterstreber å levere løsninger som er kompatible med både ERP7 og ERPx, for å lette overgangen til ERPx i fremtiden.
Tellit Solutions var første Unit4 partner globalt, som leverte en App utviklet i Extension Kit for den kommende Unit4 Markedsplass.
Vi har også jobbet med andre integrasjoner, sammen med både kunder og 3.part, hvor vi benytter Unit4 REST API.

Vi får ofte mange spørsmål knyttet til bruken av REST API’ene og hvilke muligheter som finnes i Extension Kit.
Tellit Solutions ønsker å dele av sin kunnskap ved å vise eksempler på bruk av de nyeste teknologiene til Unit4, og det er her Tellit Toolkit kommer inn.

Vi har begynt å dele kunnskapen vår via #opensource.
Tellit Toolkit vil gi eksempler på hvordan du bruker Unit4 REST API’er, hvordan du utfører ODATA-oppslag og hvordan du kan benytte Extension Kit og mye mer.

Ved lansering i dag så inneholder Tellit Toolkit en rekke eksempler på bruk av de mest vanlige REST API i Unit4 ERP, samt eksempler på enkelte funksjoner og muligheter i Extension Kit.

Vi håper Tellit Toolkit kan være til hjelp for kunder eller eksterne konsulenter som arbeider med integrasjoner mot Unit4 ERP.

Vi vil oppdatere Tellit Toolkit med nye eksempler etter hvert som vi arbeider med relevante prosjekter.
Om du som kunde eller Unit4-partner ønsker å dele din kunnskap, så er du hjertelig velkommen til å bidra i dette prosjektet.