God dokumentasjon er en nøkkelfaktor for å oppleve mestring samt gi innsikt i hvordan en kan bruke mulighetene i Unit4 ERP og ProsjektInfo på beste mulige måte. Tellit Solutions lanserer derfor digital dokumentasjon til våre kunder.

Nyansatte, uten tidligere erfaring med produktene, vil komme mye raskere opp i tempo dersom en har god dokumentasjon å støtte seg på. I tillegg vil en ikke trenge så mye bistand fra andre kolleger i startfasen.

Historisk har dokumentasjon vært en oppgave som har fått stort fokus i prosjektet da løsningen(e) ble implementert. Deretter har dokumentasjonen fått lavere fokus og ofte blitt tidvis utdatert og mindre relevant da det å holde dokumentasjonen ved like er ressurskrevende og kan bli nedprioritert når det er hektiske dager.

Det er derfor med stor glede Tellit Solutions nå kan tilby digital dokumentasjon til alle sine kunder.
Du kan finne mer informasjon om dette i vårt nyhetsbrev for mai 2022.