Vi inngår partnerskap med SmartDok for å sikre bedre integrasjon og alltid oppdatert prosjektregnskap i Unit4 ERP og Prosjektinfo.

Vi har inngått samarbeid med SmartDok, en leverandør av bransjeløsninger for bygg- og anleggsbransjen. Samarbeidet vil gi prosjektledere en sømløs integrasjon mellom SmartDok og Tellit Solutions’ bransjeløsning for Unit4 ERP.

Integrasjonen vil gjøre det mulig for prosjektledere å få en oppdatert oversikt over både material- og timekostnader pr. prosjekt i Prosjektinfo, en add-on til Unit4 ERP.

Knut Leo Abrahamsen, partneransvarlig i SmartDok, sier at samarbeidet er et viktig steg for begge selskapene.

– Tellit Solutions er en ny og spennende samarbeidspartner for SmartDok. Som oss, har de et sterkt fokus på bygg- og anleggsbransjen. Det betyr at vi sammen kan skape gode integrasjonsløsninger for kundene. De fokuserer på ERP systemene Unit4 og samarbeider også med Xledger, sier Abrahamsen.

Samarbeidet med SmartDok gjør at vi kan gi prosjektledere et prosjektregnskap som til enhver tid er oppdatert med både material- og timekostnader pr. prosjekt i Prosjektinfo, sier Dan André Nylænder i Tellit Solutions.

– SmartDok har gode REST API’er som sikrer en sømløs integrasjon, som resulterer i en løpende synkronisering av data mellom Unit4 ERP, Prosjektinfo og SmartDok, legger han til.

Samarbeidet er allerede i gang, og vi har flere kunder som er i ferd med å ta i bruk den nye integrasjonen.

Du kan lese mer om integrasjonen HER.