Forenkling, digitalisering og automatisering. 
Tellit Solutions og Logiq og går nå sammen for å levere enda bedre løsninger til sine sluttbrukere.

Gjennom å styrke partnerskapet med direkte integrasjoner og verdiøkende tjenester,
ønsker selskapene å tilby mer fleksibilitet og å effektivisere prosessene for
inngående- og utgående fakturahåndtering.

Logiq er en ledende tjenesteleverandør for EDI (Electronic Data Interchange) i Norden,
med over 20 års erfaring og mange tusen kunder. Tellit Solutions er partner av Unit4 og
forhandler av Unit4 ERP. Vårt fokus er å levere kundeverdi gjennom effektiv
implementering og ved å tilby standardiserte integrasjoner med best-of-breed løsninger.

De to selskapene inngikk partnerskap i 2019, og har siden samarbeidet for å yte
eksepsjonelle tjenester til sine felles kunder. Begge selskapene har en sterk kundebase
innenfor bygg- og anleggsbransjen, noe som fører til en felles forståelse av både
utfordringene og mulighetene innenfor denne bransjen.

«Partnerskapet med Logiq har ført til mer fleksible og funksjonsrike løsninger som effektiviserer våre kunders håndtering av inngående og utgående fakturaer. Gjennom samarbeidet med Logiq har vi muligheten til å tilby markedsledende løsninger til konkurransedyktige priser.»
– Dan André Nylænder, Utviklingssjef i Tellit Solutions

En viktig del av tilbudet som tilbys felles kunder er Multikanal for utgående faktura.
Denne løsningen muliggjør at Unit4 ERP brukere kan sende fakturaer via én kanal,
og Logiq vil sørge for at fakturaene videresendes til mottakers foretrukne kanal
(f.eks. EDI, Peppol, e-post eller eFaktura i nettbanken). Videre muliggjør direkte
integrasjoner med Logiqs tjenester effektiv onboarding av nye kunder for Tellit Solutions.

For å styrke samarbeidet vil de to selskapene nå jobbe med integrasjoner for å tilby flere
verdiøkende tjenester på en enklere, mer strømlinjeformet måte. Det første steget er en
integrasjon med Logiq Dokumentkontroll, en automatisert løsning for å korrigere og
håndtere feil i kunders inngående fakturaflyt.

«Vi ser at digital fakturahåndtering blir en stadig viktigere automatiseringsstrategi for mange organisasjoner. For å hjelpe kunder med å nå deres mål er det viktig for oss å samarbeide med ledende ERP implementasjonspartnere.
Tellit Solutions er en ledende Unit4 ERP tjenesteleverandør – og vi deler ambisjonen om å forenkle, digitalisere og automatisere handelsprosesser.
Vi ser veldig fram mot et enda tettere samarbeid i den kommende tiden.»

– Troels Hansen, Administrerende Direktør i Logiq.

«Tellit Solutions vil alltid sette kunden først, og vårt fokus er å tilby dem de beste tjenestene.
Våre kunder synes det er veldig enkelt å kun forholde seg til oss som kontaktpunkt, og vårt gode samarbeid med Logiq gjør at vi kan tilby nettopp dette.
Erfaringen vår fra samarbeidet med Logiq er at det resulterer i mer fornøyde kunder.
Løsningene våre for bygg-og anleggsbransjen har vært en suksess, og vi ønsker nå å tilby det samme til andre bransjer og kunder.»

– Anders Wilhelm Tenfjord, Administrerende Direktør hos Tellit Solutions.


Om Logiq

Logiq er det ledende nordiske handelsnettverket for utveksling av handelsdokumenter mellom bedrifter. De tilbyr full support og utveksling av alle dokumenttyper i purchase-to-pay og order-to-cash prosessene, og effektiviserer den digitale kommunikasjonen for mer enn 5000 selskaper i det nordiske markedet. Tjenestene til Logiq utvikles kontinuerlig for ytterlig å øke verdien de gir til sine kunder. Logiq ble etablert i 1999, og de har kontorer i Halden, Oslo og Stockholm.


Om Tellit Solutions

Tellit Solutions er en Unit4 partner og forhandler av Unit4 ERP. Vi leverer Unit4 ERP til det nordiske markedet gjennom en Solution as a Service i Tellit Cloud. Tellit Solutions har også utviklet «Prosjektinfo», en rapporteringsløsning fullintegrert med Unit4 ERP. Vi investerer tungt i utvikling og innovasjon for å møte morgendagens krav, og har en utviklingsstrategi basert på digitalisering, automasjon og effektivisering av forretningsprosesser.

TELLIT SOLUTIONS – IMPROVING BUSINESS