Vi lanserer Tellit Banking!
Tellit Banking er bankløsninger for Unit4 ERP, utviklet i samarbeid med Aritma ✨👇

Tellit Solutions jobber kontinuerlig med å utvikle verdiøkende tjenester og produkter til kunder og brukere av Unit4 ERP.

Vi ønsket å forenkle og automatisere integrasjon mellom Unit4 ERP og nordiske banker, samt tilby et moderne grensesnitt hvor man har tilgang til alle sine banktransaksjoner og saldi. For å oppnå dette har vi inngått et partnersamarbeid med Aritma som er spesialister på bankløsninger og som kunne tilby moderne skybaserte løsninger som vi har integrert med Unit4 ERP.

I Tellit Banking automatiserer vi fildistribusjon av både remitterings- og innbetalingsfiler mellom bank og Unit4 ERP.
Her sparer du tid på manuelt arbeid med å laste opp/ned bankfiler. Løsningen støtter alle nordiske banker og gjør bytte av bank veldig enkelt.

I tillegg til dette får du tilgang til Tellit Pay, som er et dashboard som gir deg oversikt over alle dine bankkonti, samt alle banktransaksjoner på tvers av bankforbindelsene dine.

Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om disse løsningene