Effektivisering og automatisering ved bruk av kunstig intelligens. 
Tellit Solutions og Semine inngår partnerskap for å levere enda bedre løsninger til sine sluttbrukere.

Gjennom direkte integrasjoner, moderne teknologi og verdiøkende tjenester,
ønsker selskapene å tilby brukervennlige og tett integrerte løsninger for å effektivisere prosessen for inngående fakturahåndtering.

Semine leverer AI-basert programvare som automatiserer prosesseringen av inngående fakturaer, kutter kostnader, styrker datakvaliteten og fremmer smartere valg for over 10000 selskaper. Tellit Solutions er en uavhengig leverandør av forretningssystemer og spesialiserer seg på å levere
bransjeløsningen Tellit Business Central som integrerer seg mot «best of breed» systemer som er forretningskritiske for entreprenør-, bygg og anlegg- og kraftbransjen.

Begge selskapene har fokus på blant annet entreprenørbransjen og har en meget god forståelse av både utfordringene og mulighetene innenfor denne bransjen. Tellit Solutions har levert sin bransjeløsning til bl.a AF Gruppen, Consto og Vedal, og Semine har automatisert og effektivisert fakturaflyten til bl.a til Skolt, OBOS, Recover og Løvaas Maskin.
Ved å innlede et tettere samarbeid er vi overbevist om at vi kan tilføre merverdi til både eksisterende og nye kunder.

«Partnerskapet med Semine gir oss som en uavhengig leverandør av bransjeløsninger for entreprenør-, bygg og anlegg- og kraftbransjen, en mulighet til å tilby markedsledende løsninger for effektivisering av inngående fakturahåndtering via standardintegrasjon mot Tellit Business Central og de mest brukte ERP-systemene i markedet.»
– Anders Tenfjord, CEO i Tellit Solutions

En sentral del av løsningen er bruk av kunstig intelligens til å predikere kontering på fakturalinjenivå, slik at man oppnår mer detaljert kontering og splitting av kostnader ned på prosjekt- og arbeidsordrenivå. Gjennom en direkteintegrasjon mellom Semine og Tellit Business Central sikrer man at man får knyttet kostnader til riktig prosjekt allerede når den inngående fakturaer ligger ute til godkjenning. Med SEMINE får du dermed et veldig detaljert datagrunnlag som på sikt kan benyttes til mange ulike formål, som for eksempel prissammenligning, for kunder av Tellit Solutions.

«Inngående fakturaer er noe alle entreprenører må forholde seg til. Ved å strømlinje og automatisere komplekse prosesser bidrar Semine til å kutte kostnader og holde tidslinjer i prosjektene. For å hjelpe kunder med å nå deres mål er det viktig for oss å samarbeide med ledende ERP implementasjonspartnere. Tellit Solutions er en ledende programvare- og tjenesteleverandør innenfor entreprenør-, bygg og anlegg- og kraftbransjen, og vi deler ambisjonen om å effektivisere, digitalisere og automatisere forretningsprosesser.
Vi ser fram mot et enda tettere samarbeid i den kommende tiden.»

– Bjørn Røsten, CEO i Semine.

«Tellit Solutions vil alltid sette kunden først, og vårt fokus er å tilby dem de beste tjenestene.
Med Semine sin moderne programvare basert på kunstig intelligens (KI) og åpne API’er har vi utviklet en sømløs integrasjon mellom Semine og Tellit Business Central. Løsningen sikrer at prosjektledere til enhver tid har full oversikt over prosjektøkonomien. Prosjektkostnader blir umiddelbart kostnadsført på prosjekt så fort prekontering er foreslått av KI i Semine»

– Dan Nylænder, CTO hos Tellit Solutions.


Om Semine      

Semine tilbyr verdensledende teknologi for økonomiavdelinger som sørger for å realisere økonomiteamets fulle potensial med bransjeledende kunstig intelligens og datadrevet innsikt. Den AI-baserte programvaren, automatiserer inngående fakturaer, kutter kostnader, styrker datakvaliteten og fremmer smartere valg gjennom funksjoner som detaljert datafangst på linjenivå, PO-match, effektive godkjenningsprosesser, innsikt og analyse og automatiserte regnskapsfunksjoner. Semine effektiviserer og forenkler behandlingen av inngående fakturaer for mer enn 10000 selskaper.

Løsningene til Semine utvikles kontinuerlig for ytterlig å øke verdien de gir til sine kunder. Semine ble etablert i 2016, og de har kontorer i Oslo, Kristiandsand og Stockholm.


Om Tellit Solutions

Tellit Solutions har utviklet og levert løsninger til entreprenørbransjen siden 2007. Vår bransjeløsning Tellit Business Central er utviklet for i og samarbeid med entreprenørbransjen i Norden. Tellit Solutions er en uavhengig leverandør av forretningssystemer og spesialiserer oss på å levere vår bransjeløsning Tellit Business Central som integrerer seg mot «best of breed» systemer som er forretningskritiske for entreprenør-, bygg og anlegg- og kraftbransjen. Tellit Solutions investerer tungt i utvikling og innovasjon for å møte morgendagens krav, og har en utviklingsstrategi basert på digitalisering, automasjon og effektivisering av forretningsprosesser.